ZOUTI BIDJÈ GRATIS

Nou renmen kreye modèl finans ak deklarasyon finansye depi ide biznis konplèks, sa ki se yon bèl defi. Men pou ede kliyan potansyèl nou yo, nou ofri zouti gratis pou kreye dokiman finansye debaz: fèy balans, pwofi ak pèt, rapò sous lajan kash.

Apre ou fin reponn tout kesyon yo, wap resevwa rezilta pa imel. Kontakte nou si ou gen kesyon oubyen si ou bezwen yon rapò finansye konpreyansif.

Se yon zouti de baz. Pale avek kontab sòtifye’w avan ou itilize dokiman finansye sa yo.

1

KOPLETE SONDAJ LA

2

RESEVWA REZILTA A PA IMEL

3

OU BEZWEN PLIS? KONTAKTE NOU

Konplete fòmilè sa a pandan wap itilize yon tablèt oswa yon òdinatè biwo.

 

GLACTION, LLC, New York, United States / us@glaction.com

GLACTION, SRL, Santo Domingo, Dominican Repubilc / rd@glaction.com