logo

Global.

Lokal.

Aksyon.

KONSILTAN BIZNIS E SOSYAL

POU PWOJE GLOBAL E SOSYAL

KISA YO DI DE NOU?

 • “Yo se ekselan planifikatè biznis… Yo panse lwen e yo gen yon ide global sou objecktif ou vle atenn nan. Yo fè biznis mwen an vin gen anpil valè e yo kontribye tou pou fè pwosesis nou itilize yo pi bon toujou.”

  Ronis Gracie - CEO, Melhor Menu, Brazil

  “Yo bay konsèy ki vrèman efikas… yo gen talan, Yo gen eksperyans, e ou ka fe yo konfyans. Yo poze’w egzakteman kesyon yo dwe poze’w … toutpandan nou fokis sou zafè finans ak strateji. Se moun ou al kote yo lè ou bezwen travay wo nivo nan yon ti tan, san kalite travay la pa neglije.”

  Iulian Circo - Country Representative, PSI, Mozambique
 • “Yo se yon ekip ki gen moun ki gen anpil anpil talan, ki gen cham e ki gen kreyativite. Yo te ka pran ti sa nou te gen pou nou demare bisniz lan e yo te fè’l tounen yon pwojè finans ki rantab e fyab nan yon ti tan ki vrèman kout. Mwen vrèman rekomande yo a nenpòt biznis ki fèk ap demare kom yon konseye finansye profesyonèl.”

  Stuart Swezey - Co-Executive Producer, Eyeworks Entertainment, California, USA

  “… vrèman efikas nan fè ide pou nenpot biznis tounen yon ide biznis ki pratik e ki byen detaye. (…) yo konn koute moun epi yo poze’w bon kesyon yo. Yo pran tout sa ou di yo, yo fè efò pou yo byen konprann li, epi yo fè’l tounen egzakteman sa ou bezwen an.”

  Mark White – Founder, Bring it Local, California, USA

SÈVIS NOU OFRI BIZNIS

Pou kliyan nou yo ki se biznis, GLACTION spesyalize nan plan biznis, planifikasyon pou demare yon biznis, mete an plas sa yap bezwen pou biznis lan mache, fè previsyon finansye, epi konsiltasyon pou bay konsèy ekspè.

more

ZOUTI BIDJÈ GRATIS

Ou bezwen kreye yon deklarasyon finansye rapid pou yon ide oubyen yon pwojè ou genyen? Nou gen yon solisyon gratis pou kliyan potansyèl nou yo.

start

SÈVIS POU ANTREPRIZ KI PA LA POU FÈ LAJAN

GLACTION kreye yon sistèm ki pote solisyon e ki devlope “mache enklizif” pou ONG yo, gwoup biznis, agans gouvènman yo, sponsò entènasyonal yo ak pwogram ki gen responsabilite sosyal yo. Nou fokis sou kapasite pou kreye, antreprenarya ak kreyasyon pwogram.

more

MISYON NOU

MISYON
Nou la pou ede aktè yo chanje mond lan.
ADN
Travay endistri yo, sistèm yo ak sosyete yo pou nou kreye yon pi bon bagay.
VISION
Yon pi bon planèt pou timoun nou yo.

tellus

facebooktwitterlinkgoogleplus

KAPASITE LIDÈ

Jose Bello – New York, USA
BUSINESS SERVICES
Frankelly Martinez – Dominican Republic
NONPROFIT SERVICES

blog

“A successful nonprofit service to understand the Caribbean”

By Jose Bello, Senior Business Developer, glaction.com

Siprogram web #1

GLACTION has successfully helped the Society of Jesus (Jesuits) from the Dominican Republic to develop a new “cultural immersion” program in the Caribbean.

“We, at GLACTION, are very pleased to having provided the necessary support to the Jesuits in developing this new kind of immersion program that fits their mission and helps to educate people about the socio-economic realities of the Caribbean” said, Frankelly Martinez, Executive Partner at GLACTION.

More..

“Business plans are for you, to clear your head, and map your future.”More..

more

PRENSIP MORAL PWOFESYONEL NOU

Nou respekte lalwa e nou travay pou respekte’l.

more

GLACTION, LLC, New York, United States / us@glaction.com

GLACTION, SRL, Santo Domingo, Dominican Repubilc / rd@glaction.com