SÈVIS NOU OFRI BIZNIS

Pou kliyan nou yo ki se biznis, GLACTION spesyalize nan plan biznis, planifikasyon pou demare yon biznis, mete an plas sa yap bezwen pou biznis lan mache, fè previsyon finansye, epi konsiltasyon pou bay konsèy ekspè.

PLAN BIZNIS

Special Project
$125/hour
 • Customized Projects
 • For Small Project
Comprehensive Business Plan
$3,000
 • 25 + pages
 • 5 years financials
 • Extended Research
 • Consulting
 • Enhanced Graphics
 • Pitch or Bank format
 • Capitalization Table
Customized Business Plan
$1,200
 • 15 to 25 pages
 • 3 years financials
 • Market Research
 • Consulting
 • Modern Graphics
 • Pitch Deck format

15% rabè pou pwojè ki pa la jis pou fè lajan.
20% rabè pou pwojè ki baze an Ayiti, Afganistan, Kambodia, Myanmar, Nepal, e nasyon ki nan kontinan Afrik, Oseyan Endyen ak Oseyan Pasifik..

KI SÈVIS NOU OFRI?

Non mwen se  e mw ap travay pou  . Nou te vle pale avè’w konsènan yon. We have a, epi nou ta renmen mete pwojè sa a sou ray nan. Silvouplè kontakte’m nan imel sa a .

You should fill in the compulsory fields, thanks.


GLACTION, LLC, New York, United States / us@glaction.com

GLACTION, SRL, Santo Domingo, Dominican Repubilc / rd@glaction.com