PRENSIP MORAL AK KONFÒMITE

GLACTION pran detèminasyon pou kenbe yon strikti kontab solid ki asire konfòmite ak lwa gouvènman yo, règ yo, règleman yo; li sipote kod kondwit moral nan zafè travay; e, li toujou ap travay pou kontrekare frod, pèt ak abi.

Fim nou an fonksyone selon lwa mache etranje yo – chak gen fason yon mak biznis fonksyone, lwa yo ak adaptasyon yo. Pratik ki valab nan yon peyi ka vyole yon lwa nan yon lot. Konsa, li nesesè e apwopriye pou nou pou nou vijilan depi nan komansman parapò ak pwogram etik e konfòmite nou ki ede epi gide aksyon nou yo nan peyi Etazini ak peyi ozalantou yo.

GLACTION patisipe nan pwogram pou genpi bon biwo biznis la.

GLACTION, LLC, New York, United States / us@glaction.com

GLACTION, SRL, Santo Domingo, Dominican Repubilc / rd@glaction.com